Sa lahat po ng mga NGOs/CSOs/POs sa Bayan ng Maria Aurora, maaari na po kayong magsumite ng inyong Application for Accreditation mula Agosto 12-23, 2019. Maaari nyo pong makuha ang Application Form sa aming tanggapan.